C02|CZ|CZE|ALL|ALL|

C02|CZ|CZE|ALL|ALL|

specie_contact 
ječmen jarní, pšenice jarní, pšenice ozimá, soja, tritikale