CLEARFIELD

CLEARFIELD

Tolerance slunečnice vůči herbicidu byla objevena náhodou. V roce 1996 bylo na poli se sójou v Kansasu zjištěno, že paty slunečnic nebyly ovlivněny aplikací herbicidu ze skupiny imidazolinonů. Slunečnice si spontánně vyvinuly přirozenou toleranci vůči herbicidu. Tento objev vnukl šlechtitelům myšlenku zkřížit tyto přirozeně tolerující slunečnice s jejich šlechtitelskými liniemi, a to s cílem začlenit tento znak do jejich genetické výbavy.
Tak se zrodila technologie Clearfield®.

ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ ODPLEVELENÍ S ČASNÝM POSTEMERGENTNÍM OŠETŘENÍM

Technologie Clearfield® je inovací pro hubení plevele u slunečnice. Obecně jsou programy na odplevelení u slunečnice prováděny po zasetí/před vzejitím. Díky technologii Clearfield® mají zemědělci možnost odplevelit po vzejití, jednorázově, pomocí širokospektrálního herbicidu, který má kontrolu nad většinou travin a dvouděložných rostlin.


ŘEŠENÍ CLEARFIELD®: JAK TO FUNGUJE?

Technologie Clearfield funguje díky spojení jedné odrůdy slunečnice, přirozeně tolerující herbicid Clearfield® a herbicid Pulsar40® (Imazamox 40g/l). Tato technologie je řešením pro účinné odplevelení v případě silného zamoření obtížným  plevelem, jako je lopuch, durman, ambrózie, divoká slunečnice, lilek černý a bažanka. Je to rovněž účinné řešení pro Orobanche Cumana. Technologie Clearfield chrání před raným napadením a chrání výnosový potenciál vašich slunečnic.

Ohledně tipů k používání herbicidu PULSAR 40® se odkažte na tipy pěstitele BASF©.
Jedinečný symbol Clearfield® a Clearfield® jsou ochranné známky BASF© 2018 BASF SE. Všechna práva vyhrazena. PULSAR 40®: ochranná známka BASF.