DUO SYSTEM

DUO SYSTEM

Odrůda „DUO System®“ je odrůda přirozeně odolná vůči Stratos® Ultra. Umožňuje použití herbicidu učinnému vůči travinám.

INOVATIVNÍ A ÚČINNÉ ODPLEVELENÍ KUKUŘICE

To je výhoda odplevelení pomocí Stratos® Ultra a navíc s možností aplikovat všechny homologované přípravky proti plevelům na kukuřici.


VÝHODY DUO SYSTEM

SÍLA VŮČI TRAVINÁM

- Vymýcení vytrvalých travin
- Odstraňování plevele jednoletýchtravin v náročných podmínkách

SELEKTIVITA  KUKUŘICE

- Velmi dobrá selektivita výrobku Stratos® Ultra vůči odrůdám DUO SYSTEM
- Maximální vyjádření genetického potenciálu odrůdy

FLEXIBILITA A POHODLNOST APLIKACE

- Flexibilita vůči stádiu  travin
- Flexibilita vůči stádiu kukuřice (od 2 listů po stádium „deštníku“ u kukuřice)
- Menší závislost na klimatických podmínkách

PO VZEJITÍ, ALTERNATIVA K SULFONALUREE  PROTI TRAVINÁM


JEDINÉ ŘEŠENÍ PRO KONTROLU NAD VYTVRVALÝMI TRAVINAMI

ČIROK HALEPSKÝ, PÝR (troskut prstnatý, pýr plazivý),
OVES RŮŽENEC, PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ

Situace

- Růst oddenků rok od roku, zejména v monokultuře kukuřice
- Pozdější a postupnýrůst tohoto typu plevele
- Výrazná škodlivost i u mírného zamoření
- Klasické neúčinné řešení: technické zablokování

Výhoda Duo System®

- Kontrola a vymýcení plevele
- Celkové vyjádření potenciálu výnosnosti
- Ošetření možné v širokém rozsahu (2 až 8 listů)

SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI U VYTRVALÝCH TRAVIN


PRO LEPŠÍ KONTROLU JEDNOLETÝCH TRAVIN TYPU PBR

PBR: PROSO, BÉR, ROSIČKA

Situace

- Nejčastější případy v monokulturách kukuřice nebo při krátkém střídání plodin
- Klasické programy neposkytují úplnou spokojenost 
- Velká zamoření (vytvoření hustého koberce) = horší výnosnost

Výhoda Duo System®

- Celkové zvládnutí se silným nasazením = efekt šoku pro PBR od  prvního týdne
- Snížení rok od roku zásoby semen PBR
- Ošetření možné v širokém rozsahu (2 až 8 listů)
- Bez porušení růstu kukuřice DUO
- Celkové vyjádření potenciálu výnosnosti

KONKRÉTNÍ SITUACE ÚČINNOSTI U PBR