Properties

RGT AZURITE
řepka ozimá
Ranost 
STŘEDNĚ POZDNÍ

MODRÉ Z NEBE

*  Nový hybrid

*  V letech 2019 a 2020 nejvýnosnější odrůdou v SEK pokusech SPZO

*  Velmi vysoký výnos semene a vysoká olejnatost

*  Vysoká odolnost poléhání

*  Tolerance viru žloutenky vodnice

*  Snížená pukavost šešulí