Properties

RGT CADRAN
řepka ozimá
Ranost 
STŘEDNĚ RANÁ

ČAS NA ZMĚNU

 

*  raná až středně raná odrůda

*  Velmi vysoký výnos semene a oleje

*  Odolnost vůči viru žloutenky vodnice (TuYV)

*  Odolnost vůči Phomě

*  Snížená pukavost šešulí