Properties

RGT EXXPOSITION
kukuřice
Způsob využití 
ZRNO/SILÁŽ/BIOPLYN
Ranost 
RANÁ
FAO  
300