Properties

RGT KOCAZZ
řepka ozimá
Ranost 
STŘEDNĚ RANÁ

STOP NÁDOROVITOSTI!

 

*  Speciální hybridní odrůda určená pro oblasti s výskytem nádorovitosti košťálovin (Plasmodiophora b.)

*  Vysoký výnos semene a velmi vysoký obsah oleje

*  Vysoká odolnost poléhání

*  Odolnost vůči Phomě