Properties

RGT TEMPO
řepka ozimá
Ranost 
STŘEDNĚ RANÁ

BIGBEAT NA POLI!

 

* Novinka v ČR v roce 2021

* výnosově 1. místo v SEK SPZO 2020

* Vysoký výnos semene

* Odolnost vůči Phomě

* Odolnost vůči viru žloutenky vodnice (TuYV)