RAGT slovy

RAGT slovy

RAGT, Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais

Přírodní oblasti, kde má RAGT svůj původ. Ve společnosti jsou silně zakořeněny lidské hodnoty. Cílem RAGT je uspět v ambiciózním, inovativním a konkurenceschopném evropském zemědělství.

Z Aveyronu do Evropy

Společnost RAGT byla založena farmáři z Aveyronu, kteří se stali jejími akcionáři. V současné době však RAGT působí po celé Evropě.

Schopnost otevřenosti a citu pro podnikání v evropském měřítku umožnila společnosti RAGT založit svoji pobočku v každé důležité evropské zemědělské oblasti.

RAGT v srdci zemědělství

RAGT podniká v těchto oblastech:

Obchod s osivem

RAGT se zabývá výzkumem, šlechtěním, výrobou a prodejem osiv všech hlavních zemědělských plodin po celém světě.

Dodávky a poradeství farmářům

RAGT Plateau Central poskytuje poradenství a dodává doplňkové výrobky více než 10.000 zemědělským podnikům v oblasti Aveyron.

RAGT a inovace

Více než 256 odrůd 32-ti druhů zaregistrovaných každý rok: kukuřice, slunečnice, čirok, trávy, luskoviny, pšenice, ječmen, tritikale, sója, řepka...

RAGT investuje více než 17,2 % svého obratu do šlechtění a výzkumu. Má pracoviště po celé Evropě:

400 šlechtitelů a techniků

22 výzkumných stanic po celé Evropě

4 vývojové laboratoře: technologie, fytopatologie, biometrie

Genomická partnerství

Obchodní kontakty po celé Evropě

RAGT Semences zaměstnává téměř 300 obchodních zástupců v 20-ti dceřinných společnostech, kteří jsou v přímém kontaktu s farmáři nebo regionálními distributory.

RAGT a kontrola produktů

Společnost RAGT spravuje databázi nazvanou SEV® (Système d’Evaluation Variétale), která obsahuje veškeré výsledky a poznatky zkoušek prováděných na jejích odrůdách. Tyto údaje jsou výsledkem výzkumu RAGT, menších či větších pokusnických ploch, připomínek od zemědělců, distributorů a zpracovatelských společností.

Každoročně jsou zadávány stovky tisíc dat s různými agronomickými a technologickými kritérii tak, aby bylo možné křížit a zlepšovat naše odrůdy. SEV® používají šlechtitelé pro účely třídění a výběru linií; dále produktoví manažeři RAGT pro získání znalostí o odrůdách, k rajonizaci odrůd a použití odrůd pro zpracovatelský průmysl. Jedná se o aktualizovanou databázi, kterou sdílíme s našimi odběrateli za účelem podpory lepšího uplatnění našich odrůd.