RAGT v datech
06/2017

RAGT v datech

2023
RAGT Semences je evropský lídr, který disponuje širokou škálou odrůd různých zemědělských plodin. Svým rozsáhlým portfoliem je společnost schopna pokrýt potřeby 85 % zemědělsky využívaných ploch v Evropě.
RAGT Semences je jedničkou v Evropě na trhu s pšenicí ozimou.

2015
Otevření pobočky RAGT Italia
Otevření pobočky RAGT Argentina
Otevření pobočky RAGT Beijing Business Management v Číně

2011
Podepsání smlouvy s Bayer CropScience o spolupráci při výzkumu v oblasti pšenice ozimé

2010
Výzkumná společnost Serasem se stává součástí skupiny RAGT
Otevření pobočky RAGT Semences na Ukrajině

2009
Otevření pobočky RAGT Seminte v Rumunsku

2007
Postoupení 80 % kapitálu Gruel Fayer společnosti FNI*,
(*France Négoce Investissements, seskupení obchodníků sítě AA)

2006
Otevření pobočky RAGT Iberica ve Španělsku
Otevření pobočky RAGT Vetömag v Maďarsku
Otevření pobočky RAGT Nordics v Dánsku
Otevření pobočky SEED FORCE v Austrálii a na Novém Zélandě

2004
RAGT Semences kupuje aktivity Céréales PBIC a stává se novým hlavním hráčem na  trhu s obilovinami, především pšenicí ozimou a sladovnickým ječmenem
Otevření pobočky RAGT Seeds ve Velké Británii
Otevření pobočky RAGT Benelux v Nizozemí
Otevření pobočky RAGT Czech v České republice

2001
Účast v Biogemmě
Otevření pobočky RAGT Polska

1999
Ukončení smlouvy s Dekalb

1993
Začátek šlechtění řepky

1989
Otevření pobočky RAGT Saaten v Německu a v Rakousku

1975
První krůčky na evropských trzích

1972
Začátek šlechtění tritikale, ječmene, pšenice, durumky, slunečnice a čiroku
Smlouva SOCKALB a územní exkluzivita společnosti Dekalb

1970
Začátek šlechtění trav

1963
Začátek šlechtění kukuřice

1954
Začátek šlechtění

1947
První "výběry" osiv

1946
První produkce osiv

1925
RAGT se stává akciovou společností

1919
Založení zemědělského družstva Plateau Central

 

www.ragt.fr