Stressless H2O

Stressless H2O

VÝBĚROVÉ A ÚČINNĚJŠÍ ŘEŠENÍ!

Produkovat více a lépe, tak zní výzva našeho zemědělství.

V průběhu  let pěstování kukuřice  čelí  sušším   klimatickým podmínkám v letních měsících a  přísnějším právním předpisům (hospodaření s vodou, omezení zdrojů,..).

V této souvislosti naši výzkumníci přinášejí vhodná pěstitelská řešení vývojem účinnějších odrůd.

Řada Stressless H2O je geneticky efektivní ve všech podmínkách nedostatku vody a odpovídá konkrétním zadávacím podmínkám.

 


Tento výběr odrůd je výsledkem spolupráce mezi výzkumem RAGT Semences (tvůrce genetického materiálu) a oddělením technického vývoje, které schvaluje chování druhů ve velkém měřítku (zkoušky na  poli).

PŘIZPŮSOBENÍ SE OMEZUJÍCÍM PODMÍNKÁM Z GENETICKÉHO HLEDISKA
Odrůdadisponuje genetickými predispozicemi vůči omezujícím podmínkám (přizpůsobené mateřské linie).

VÝKONNOST V NORMÁLNÍCH A OPTIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH
Odrůda  musí být výkonná nejprve v dobrých a velmi dobrých podmínkách  pěstování.

ÚČINNOST V PODMÍNKÁCH NEDOSTATKU  VODY
Odrůda  musí prokázat rozdílnost  a zajistit  správnou konzistentnost  výkonů v omezujících podmínkách.

KONZISTENTNOST CHOVÁNÍ V OMEZUJÍCÍCH PODMÍNKÁCH

KONKURENCE VŮČI SVĚDKŮM  TRHU
Odrůdamusí přinášet větší potenciál v porovnání s odrůdami nejčastěji pěstovanými v její skupině ranosti.
 


Účinné odrůdy kukuřice Stressless H2O tudíž odpovídají dvěma zásadním parametrům pro zemědělce:

1- VÝKONNOST V NORMÁLNÍCH A OPTIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

2- ÚČINNOST V OMEZUJÍCÍCH  PODMÍNKÁCH NEDOSTATKU VODY