Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

SBĚR A POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost RAGT SEMENCES důrazně dbá na ochranu soukromí.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR) je účelem našich zásad ochrany osobních údajů vymezit, kdy, proč a jak společnost RAGT SEMENCES:

  • provádí sběr osobních údajů fyzických osob;
  • používá získané informace;
  • dle potřeby a za stanovených podmínek předává dané údaje třetím stranám;
  • zajišťuje důvěrnost těchto osobních údajů.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracovávané údaje nám umožňují zejména:

  • odpovídat na písemné požadavky návštěvníků stránek,
  • zasílat návštěvníkům stránek jimi vyžádané dokumenty.

 

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme a zpracováváme obvykle za následujících podmínek:

  • Když udělíte dobrovolný výslovný souhlas pro daný účel. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, tím že nás kontaktujete.
  • Když je zpracování nezbytné pro účely dosažení našich oprávněných zájmů a negativně neovlivňuje Vaše zájmy s ohledem na přiměřená očekávání, která do vztahu s námi vkládáte (jako zabezpečení sítě pro zajištění ochrany Vašich údajů před ztrátou či pozměněním, odcizením nebo neoprávněným přístupem).
  • Když k tomu máme zákonnou povinnost (například při spolupráci s veřejnými úřady a pro účely ověření přesnosti údajů, které o Vás shromažďujeme).
  • Když je zpracování nezbytné pro účely plnění smlouvy mezi námi nebo když nás požádáte o přijetí zvláštních opatření před uzavřením smlouvy, zejména včetně zpracování informací nezbytných k zajištění použití našich webových stránek a využití služeb, které jejich prostřednictvím nabízíme.

 

PRÁVO PŘÍSTUPU, OPRAVY A NÁMITEK

Máte právo přístupu k Vašim údajům, vyžádat jejich opravu, odstranění či vznést námitku s jejich zpracováním. Tato práva můžete uplatnit zasláním požadavku e-mailem, poštou nebo telefonicky s použitím níže uvedených kontaktních údajů:

 

SEED RAGT

BOURRAN SITE

RUE EMILE SINGLA

12000 RODEZ

E-mail: GDPR@ragt.fr

Telefon: +33(0)565734100

 

Abychom mohli požadavek úspěšně vyřídit, musíte vyplnit nezbytné osobní údaje: příjmení, jméno, e-mail, poštovní adresu a zaslat kopii identifikačního dokumentu. Následně pak v přiměřené době obdržíte odpověď.

 

SBĚR SOUBORŮ COOKIE

Když navštívíte naše webové stránky, mohou být do paměti nebo na pevný disk Vašeho počítače dočasně automaticky nahrány soubory cookie za účelem usnadnění navigace. Soubory cookie nám neumožňují identifikovat Vás, slouží k zaznamenání informací souvisejících s pohybem po webových stránkách.

Tyto soubory cookie jsou generovány nástrojem Google Analytics, službou pro webovou analýzu poskytovanou společností Google, Inc. Nástroj Google Analytics používá soubory cookie, textové soubory ukládané na počítač návštěvníků, které pomáhají společnosti RAGT SEMENCES analyzovat, jak návštěvníci používají její webové stránky. Informace o způsobu používání webových stránek návštěvníky, generované soubory cookie, jsou obvykle odesílány a ukládány společností Google na serverech mimo Evropskou unii.

Sběru údajů o Vašem používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy), generovaných soubory cookie, a použití těchto údajů společností Google můžete zakázat. Máte právo, kdykoliv proti takovému zpracování vznést námitku. Za účelem uplatnění tohoto práva si můžete stáhnout a nainstalovat výše zmíněný doplněk prohlížeče nebo můžete deaktivovat použití souborů cookie v nastavení prohlížeče dle níže uvedeného postupu.

- Pro Internet Explorer
- Pro Chrome
- Pro Firefox
- Pro Safari
- Pro Opera

 

AKTUALIZACE

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit. Proto Vás žádáme, abyste pravidelně navštěvovali tuto stránku, a měli tak přehled o nejnovější verzi. Naše zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 10. září 2018.